Projektni tim

Istraživački tim za relizaciju ovog projekt predstavlja komplementarnu kombinaciju vještina, interesa, stručnosti i iskustva koje svim članovima omogućuju ostvarenje doprinosa u svim fazama projekta:

dr.sc. Marinela Dropulić Ružić doktorirala je 2013. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u području društvenih znanosti na temu “Doprinos menadžmenta ljudskih potencijala uspješnosti hotelskih poduzeća”. Područje njenog znanstvenog interesa je turizam, upravljanje djelatnicima u turizmu, ponašanje djelatnika u turizmu, specifični oblici turizma, te primjena neizrazite logike (fuzzy logic) i fuzzy inference system metodologije u društvenim znanostima (području turizma). Kao istraživač sudjelovala je na jednom znanstvenom projektu te na šest komercijalnih projekta te dva projekta financiranih iz fondova EU. Samostalno je vodila jedan komercijalni projekt. Uz istraživačko iskustvo, posjeduje iskustvo rada u hotelijerstvu te zapošljavanja ljudskih potencijala koje će se u značajnoj mjeri moći ugraditi kroz projekt. Njena uloga je u razvoju i operacionalizaciji teorijskog okvira, u kreiranju nacrta istraživanja, upravljanju analizom podataka te komunikacija rezultata, posebno s vanjskim suradnicima.

dr.sc. Klara Trošt Lesić, doktorirala je 2012. na Ekonomskom fakultetu u Splitu, u području društvenih znanosti na temu „Vrednovanje manifestacija u funkciji održivog razvoja turističke destinacije”. Kao istraživač sudjelovala je na dva znanstvena projekta, dva projekta financiranih iz fondova EU, na nekoliko komercijalnih projekata od kojih je dva samostalno vodila. Predmet interesa u istraživanju joj je menadžment manifestacija (s posebnim naglaskom na održivi razvoj manifestacija, učinke manifestacija, doživljaje s manifestacija, ključne dionike manifestacije), te kulturni i gastronomski turizam. Sudjelovala je u organizaciji i radu nekoliko poslovnih manifestacija te kao volonter na Motovun Film Festivalu 2011. godine. Njezina uloga u projektu je dvojaka, s jedne strane kao istraživač sudjelovat će u provođenju anketnog istraživanja, obradi i analizi podataka, dok će s druge strane kao stručnjak menadžmenta manifestacija dati ključan doprinos u organizaciji manifestacije pod pokriviteljstvom Instituta za poljoprivredu i turizam ( „1. Forum o djelatnicima u turizmu”).

Tina Šugar, dipl. ing. agr., je 2009. godine završila preddiplomski studij Agrarne ekonomike te nakon toga upisala diplomski studij Agrobiznisa i ruralnog razvoja i stekla naziv magistra inženjera agrobiznisa i ruralnog razvitka, a 2014. godine se u Institutu za poljoprivredu i turizam prima na stručno osposobljavanje. Radom u Udruzi registriranih ekoloških proizvođača Istarske županije Istarski eko proizvod, stekla je znanja o ekološkoj poljoprivredi i njezinoj problematici u RH, te stekla iskustvo u organizaciji promotivno-prodajnih manifestacija certificiranih ekoloških proizvoda i organizaciji solidarnih eko tržnica. Za vrijeme studiranja je stekla radno iskustvo u organizaciji promotivno-prodajnih manifestacija hrvatskih tradicijskih proizvoda, u radu na administrativnim poslovima ekonomske struke te istraživanju tržišta, koje će ugraditi u operativno- tehničke aktivnosti provedbe primarnog istraživnja, organizaciji Foruma i promociji rezultata projekta.

Prof. Thomas Baum, voditelj je Odjela za menadžment ljudskih potencijala Poslovne škole Strathclyde koji ima 30-ogodišnje iskustvo u strateškom planiranju i razvoju stručnih i profesionalnih edukacija i obrazovanja. Profesor je na Fakultetu i mentor 35 doktorskih kandidata te konzultanta u privatnom i javnom sektoru koji sudjeluje na internacionalnim projektima na 5 kontinenata. Njegova uloga u projektu je višestruka. Bogato znanstveno iskustvo te iskustvo iz prakse ovog renomiranog profesora biti će valorizirano za znanstvenu diskusiju u procesu interpretacije rezultata projekta koji će biti predstavljeni na “1. Forumu o djelatnicima u turizmu” te u obliku znanstvenih radova. Posrednička uloga realizirat će se u publiciranju ovog projekta u obliku studije slučaja u publikaciji po završetku višegodišnjeg projekta Understanding the first jobs experiences of Australian youth”. ARC Linkage Grant: Project ID: LP140100116, autora Callan, V.J., Solnet, D.S., Robinson, R.N.S., & Baum, T. (13th November, 2013) te u umrežavanju s drugim važnim akterima iz svjetske znanosti. Podrška koju će profesor i njegov tim dati za vrijeme trajanja projekta, dodatna su garancija njegovoj uspješnoj realizaciji.