O Zakladi Adris

Izvorna zamisao projekta Zaklade Adris bila je i ostala promicati kulturu izvrsnosti, znanja i solidarnosti u hrvatskome društvu. Zagovarati učenje, rad i zauzetost za opće dobro, slijediti liniju dijaloga etičkih vrijednosti i postignuća suvremene znanosti te zajedno osvajati prostor nade za nove naraštaje hrvatskih ljudi.

Mr. Ante Vlahović, predsjednik Uprave Adris grupe

O razlozima pokretanja Zaklade Adris

Zaklade su iznimno važan dio civilnog društva jer iskazuju svijest i odgovornost prema zajednici te promoviraju koncept aktivnih sudionika u društvu. Unapređujući društvene veze i promičući nacionalno i opće dobro, zaklade pridonose postizanju pravednijeg i naprednijeg društvenog okruženja, kako izravnim utjecajem na razvoj društva i države, tako i posredno, poticanjem ostalih segmenata društva da u svoje djelovanje ugrade odgovornost prema okolini u kojoj postoje i djeluju.

Zaklade tako mogu služiti kao dopuna vladinih politika i utjecati na razvoj društvenog partnerstva, povezujući poslovne krugove, nacionalnu i lokalnu vlast, kulturne i druge institucije te nevladine organizacije, u zajedničkom unapređivanju općeg dobra.

Kao jedna od vodećih hrvatskih kompanija, Adris grupa je utemeljenjem Zaklade 2007. godine željela učiniti iskorak u društveno odgovornom djelovanju te izravnije pomoći razvoju i napretku hrvatskog društva, promicanjem društvene odgovornosti među hrvatskim kompanijama i javnosti uopće. Time su postavljeni novi standardi koji će ostale hrvatske kompanije morati slijediti žele li da ih se ubuduće percipira kao društveno odgovorne.

Sustavnim usmjeravanjem sredstava iz vlastitog poslovanja u filantropske svrhe, Adris grupa snažno je potvrdila svoje društveno odgovorno poslovanje te koncept aktivnog sudjelovanja velikih i uspješnih kompanija u kreiranju naprednijeg društvenog okruženja za sve građane.

Stotine projekata, pojedinaca, udruga i institucija, zahvaljujući potpori Zaklade Adris, ostvarili su svoj cilj, ostavivši dubok trag na području znanosti, kulture, očuvanja prirodne baštine, kreativnosti, rada s mladima, skrbi o osobama s invaliditetom, humanitarnom djelovanju i sl. Tako svojim primjerom, jasnom vizijom i konkretnom novčanom potporom, Zaklada Adris pridonosi stvaranju pravednijeg i uspješnijeg društvenog okruženja. Istodobno, visokim standardima djelovanja daje nemjerljiv doprinos razvoju korporativne filantropije u Hrvatskoj i promicanju društvene odgovornosti.

Zbog toga je Zaklada Adris vrlo brzo postala vodeća filantropska organizacija u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe, posebno uzimajući u obzir iznos raspoloživih sredstava, bogatstvo i širinu programa koje pomaže te uključenost vodećih hrvatskih intelektualaca u njezin rad.

Misija Zaklade Adris

Misija Zaklade Adris je promicanje korporativne društvene odgovornosti te doprinos stvaranju naprednijeg hrvatskog društva.

Vizija Zaklade

Vizija Zaklade Adris je sudjelovanje u uspostavljanju društvene pravednosti, jednakih prilika za sve građane, boljih uvjeta i kvalitete života hrvatskih građana te stvaranje konkurentnog i društveno odgovornog hrvatskog gospodarstva, utemeljenog na znanju i inovativnosti.

Ciljevi Zaklade

- potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima
- potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima
- potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima
- potpore projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti
- potpore humanitarnim projektima i pomaganju djece bez roditelja

Vrijednosti Zaklade Adris

Vrijednosti na kojima počiva Zaklada Adris su: izvrsnost, inovativnost, znanje, dobrota, pomaganje, odgovornost, tolerancija, otvorenost i transparentnost rada.

Financiranje

Adris grupa za financiranje Zaklade godišnje izdvaja jedan posto dobiti iz poslovanja, a osigurana su i početna sredstva od 10 milijuna kuna.

Tijekom proteklih osam godina, dodijeljeno je više od 33 milijuna kuna.

Način raspodjele sredstava

Financijska sredstva predviđena za određenu godinu raspoređuju se na programe sukladno područjima djelovanja: Znanje i otkrića koji uključuje stipendije te Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota.
Prioriteti, mjerila i načini dodjele sredstava za programe i stipendije detaljno su propisani Pravilnikom kako bi se osigurala transparentnost i pravednost raspodjele sredstava Zaklade.

Prijave za sredstva Zaklade, koje mogu uputiti fizičke i pravne osobe, pojedinci, institucije i nevladine organizacije, primaju se na temelju godišnjeg javnog natječaja. Svaka pristigla prijava detaljno se analizira i vrednuje s različitih aspekata - prvo je vrednuju i analiziraju stručnjaci za pojedino područje, okupljeni u Zakladnim vijećima, a potom i Zakladna uprava koja donosi konačnu odluku.

Zahvaljujući donacijama Zaklade Adris, ostavljen je trajan i neizbrisiv trag u znanosti, kulturi, očuvanju prirodne baštine, kreativnosti, humanitarnom djelovanju, radu s mladima i mnogim drugim područjima.