O Institutu za poljoprivredu i turizam

1 osnivanje instituta     4A institut sadašnjost     

Institut za poljoprivredu i turizam je javni znanstveni institut sa sljedećom organizacijakom strukturom:

org shema iptpo

Kratka povijest

U okviru Austrougarske monarhije, godine 1864. u Istri su održani izbori za Pokrajinski sabor. Od samih početaka, Sabor se bavio problemima poljoprivrede kao najvažnije gospodarske grane. Slijedom toga Sabor je 5. rujna 1874. donio odluku o osnivanju Pokrajinske vinarsko-voćarske stanice (Stazione eno-pomologica provinciale) sa sjedištem u Poreču. Stanica je počela s radom travnja 1875. godine. Pri njoj je 8. veljače 1883. godine osnovana poljoprivredna škola. Time je djelatnost ove institucije, uz istraživanje u poljoprivredi i primjenu tog istraživanja, proširena i na obrazovanje.

Od dana osnivanja, Institut je rješavao presudna pitanja i probleme istarske poljoprivrede: uzgoj vinove loze na američkoj podlozi; zaštita vinograda od bolesti - peronospora, pepelnica i dr.; obnova vinograda i uvođenje kvalitetnih sorata vinove loze; unapređenje proizvodnje vina; poboljšanje agrotehničkih mjera u voćarstvu, posebno u maslinarstvu; osuvremenjavanje ratarske proizvodnje (pšenica), stočarske proizvodnje (govedarstvo), povrćarske proizvodnje; i dr.

Prvi direktor Instituta (Pokusne stanice) bio je Emil von Mayerbach (1875), dok je najupečatljivije djelo ostvario direktor Carlo Hugues (1882.-1899.). On je bio priznati svestrani svjetski stručnjak koji se zalagao za trojno djelovanje Instituta: istraživanje - primjena - edukacija. Osnivanjem Poljoprivrednog znanstvenog centra (1984. pri Centru usmjerenog obrazovanja u Poreču), započinje suvremeni znanstvenoistraživački rad u poljoprivredi i turizmu, koji je od početka šezdesetih godina 20. stoljeća bio zapostavljen.

Zavod za turizam

Djelatnost Zavoda za turizam na Institutu za poljoprivredu i turizam obuhvaća znanstveni, nastavni i stručni rad iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije. Misija Zavoda za turizam je znanstvenoistraživački rad na području turizma i to primarno turizma na ruralnom prostoru, te selektivnih vidova turizma uz primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u praksi. U svojim istraživanjima obuhvaća problematiku valorizacije turističkih resursa na ruralnom području Istre i njihovo uključivanje u ruralni turistički proizvod. Kako su turizam i poljoprivreda u formiranju turističkog proizvoda komplementarne bitno je naglasiti da istraživanja Zavoda za turizam Instituta, na izvrstan način povezuju istraživanja svih zavoda u jednu kvalitetnu znanstveno istraživačku cjelinu.

Osim znanstvenoistraživačkog rada, zadatak Zavoda za turizam je održati kvalitetnu znanstvenu i stručnu spregu s gospodarstvom regije koja se očituje u sagledavanju regionalnog razvoja kao procesa unapređenja kvalitete življenja u okvirima nosivog kapaciteta održivih ekosustava, opskrbljivanju turističkih gospodarstvenika korisnim podacima i savjetima, poticanju modernih trendova u razvoju turističke ponude, kreiranju fonda novih spoznaja i znanja s edukacijskog motrišta, osposobljavanju i pomoći ruralnoj populaciji za konkurentni razvoj malih i srednjih agro-turističkih gospodarstava, radu na istraživačkim i razvojnim projektima u korist gospodarstva i šire zajednice te izradom studija, programa, koji direktno utječu na kvalitetno stvaranje prostornih planova. Upravo stoga bitno je naglasiti da pored aktivnosti na znanstveno istraživačkim projektima, djelatnici Zavoda aktivno sudjeluju u transferu znanstvenih spoznaja kao nositelji izrade brojnih drugih – stručnih projekata.