Tanja Lorencin Matić

TanjaL

Tanja Lorencin Matić, v.d. predstojnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Pula

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1991. godine i stekla zvanje profesorice psihologije. Gotovo cijeli radni vijek (od 1993. godine) zaposlena je u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu Pula - najprije kao stručna suradnica za školsko i profesionalno savjetovanje, potom dugi niz godina kao rukovoditeljica Odjela za tržište rada, a od 2013. godine u ulozi predstojnice odnosno trenutno v.d. predstojnice područnog ureda.

Ima bogato iskustvo u radu s nezaposlenim osobama i poslodavcima. Kontinuirano se zalaže za unapređenje rada i promovira usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - kako novih usluga u posredovanju pri zapošljavanju tako i mjera aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti HZZ-a. Redovito se usavršava te je, između ostalog, educirana i za trenera posredovanja i razvoja HZZ-a, te za savjetnicu poduzetništva u malom gospodarstvu.Neposredno ili posredno aktivno je sudjelovala u izradi značajnih i strateških dokumenata, a ističe Županijsku razvojnu strategiju i Strategiju razvoja ljudskih potencijala Istarske županije.

Smatra da Hrvatski zavod za zapošljavanje mora – stalnim prilagođavanjem usluga potrebama svojih klijenata - imati važno i nezaobilazno mjesto na tržištu rada, te poslodavcima i nezaposlenima osigurati visoku razinu i kvalitetu pruženih usluga.

Kontinuiranim praćem zapošljavanja u turizmu, brodogradnji i dr. djelatnostima, organiziranjem Sajmova poslova, obilježavanjem Dana poslodavaca, izradom Preporuka za upisnu politiku i politiku stipendiranja i profesionalnim usmjeravanjem učenika i studenata, jačanjem kompetenicja evidentiranih nezaposlenih osoba, organiziranjem i sudjelovanjem na tematskim okruglm stolovima, prezentacijama, tribinama i sl. – Hrvatski zavod za zapošljavanje daje svoj doprinos u usklađivanju ponude i potražnje radne snage na tržištu rada.