Kristina Rabar

KristinaR

Kristina Rabar mag.oec. diplomirala je na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli, smjer Management i poduzetništvo.

Tijekom studiranja, volontirala je na izradi projekta za revitalizaciju vjetrenjača u Medulinu, kao nove turističke atrakcije, te projekta izgradnje multimedijalnog centra za mlade. Osim toga, završila je tečaj za pisanje EU projekata te je, kao studentica, pokrenula vlastitu tvrtku s najboljom prijateljicom, koja djeluje već tri godine. Sudjelovala je na nekoliko konferencija kao panelist te je bila voditeljica projekta „Burza poduzetničkih ideja“ u sklopu kojega se mlade osposobljavalo za ulazak u poduzetništvo te umrežilo s poslovnim anđelima, a najboljoj ideji bila je dodjeljena nagrada. Trenutno obnaša funkciju direktorice u vlastitoj tvrtci Optimus Consulting d.o.o., koja se bavi organizacijom evenata, pisanjem projekata za povlačenje bespovratnih sredstava te educiranjem za pisanje EU projekata. Aktivna je i u civilnom društvu gdje je pune dvije godine predsjednica Udruge mladih i Alumni FET Pula, koja potiče mlade za ulazak u poduzetništvo te jača njihove socijalne vještine, čime ih priprema za tržište rada. Sudjeluje u Radnoj skupini za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021. te u organizaciji Business Caféa (druženja poduzetnika i onih koji to žele biti) u Istri.