Zdenko Cerović

zdenkoC

Prof. dr. sc. Zdenko Cerović, redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji na dodiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom i doktorskom studiju.

Samostalno vodi ili je član više stručnih i znanstvenih projekata. Ima višegodišnje iskustvo rada u hotelsko-turističkom gospodarstvu na polovima gotovo svih operativnih zadataka u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Više od petnaest godina uspješno obnaša funkcije hotelskog menadžera. Obnašao je više funkcija u turizmu: predsjednik Turističkog saveza otoka Krka, član HGK Rijeka, član Skupštine TZ PGŽ.
Nakon gimnazije završava Ekonomski fakultet u Rijeci te poslijediplomski studij SCEOZ Rijeka. Doktorirao je na „Sveučilištu u Rijeci – FTHM Opatija te se usavršavao na Universität Johannes Kepler, Lienz Austrija, i Wirtschaftsuniversität u Beču te «Tourismus und Hospitality Management» u Beču Austria.
Sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama, kongresima, skupovima i susretima. Objavio 204 znanstvenih i stručnih radova. Napisao je sam ili u koautorstvu šest knjiga - udžbenika.
Dobitnik više priznanja: 1992 godine, «Priznanje Hrvatske gospodarske komore Rijeka», 2005 godine, «Priznanje za doprinos razvoja turizma u Malinskoj», 2005 godine «Anton Štifanić - Priznanje za doprinos razvoja turizma u Republici Hrvatskoj».