Barbara Sladonja (moderator)

barbaraS

Dr. sc. Barbara Sladonja diplomirala je biologiju na Prirodoslovno Matematičkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i doktorirala na konzorciju Sveučilišta u Firenzi, Pizi i Udinama (Italija).

U sklopu akademske karijere radila je kao istraživač na sveučilištima u Italiji, Izraelu i Turskoj stekavši specifična znanja iz zaštite okoliša, upravljanjem zaštićenih prostora, participativnog upravljanja te korištenja „zelenih“ potencijala u turizmu. Sudjelovala je kao voditelj i/ili suradnik na brojnim znanstvenim nacionalnim i međunarodnim projektima, međunarodnim i domaćim kongresima, objavila više od 70 znanstvenih radova, realizirala brojne edukacije te bavila recenzentskom djelatnošću. Trenutačno je u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik, zaposlena u Institutu za poljoprivredu i turizam kao Predstojnik Zavoda za Poljoprivredu i prehranu. Osim znanstvenim istraživanjem bavi se i edukacijom novih generacija o održivom razvoju i zaštiti prirode te aktivno sudjeluje u brojnim aktivnostima popularizacije znanosti, poglavito usmjerenim ka motiviranju mladih generacija za usvajanje novih znanja. U realizaciju projekata uvodi princip „citizen science“ kojim se znanost približava zainteresiranoj javnosti i zajedničkim naporima dolazi do boljih i dugoročnih rezultata. Obiteljski je uključena u pokretanje, rad i razvoj obiteljskog hotela u Istri.